loader image

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Στοιχεία Επιχείρησης και Επικοινωνίας

Το moraiti-bags.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, μέσω του Διαδικτύου, που ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία moraiti-bags.com, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Λ. Νικολαιδη 0, με Α.Φ.Μ. 112468684 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, τηλέφωνο επικοινωνίας 6973215439(στο εξής η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»).
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Γενικά

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος moraiti-bags.com.
Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας moraiti-bags.com από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας moraiti-bags.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.
Υποβάλλοντας την παραγγελία, θεωρούμε ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου. Αν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

3. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Όλες οι φωτογραφίες και τα γραφικά που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα moraiti-bags.com καθώς και στην σελίδα Facebook Moraiti Bags, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και διατηρούμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την χρήση τους.
Απαγορεύεται η αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση των φωτογραφιών μας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την άδειά μας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

5. Εμπορεύσιμα Είδη – Διαθεσιμότητα – Χαρακτηριστικά

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση moraiti-bags.com και είναι προσβάσιμα σε όλους.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους.
Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ.) η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες, έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές κλπ.), καθώς και να ενημερώνει άμεσα το σύστημα σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών, στο τηλέφωνο 6973215439 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@moraiti-bags.com
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα moraiti-bags.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

6. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα moraiti-bags.com ευθύνεται έναντι του πελατών/χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
Σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν/-τα από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

7. Τρόποι πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής για την αγορά των προϊόντων θα γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα παραδίδει τα προϊόντα,
2. Σε τραπεζικό λογαριασμό και στον αριθμό λογαριασμού 5350-093881-914 με IBAN GR4601723500005350093881914 της τράπεζας Πειραιώς .

8. Τρόπος και κόστος αποστολής/ παράδοσης προϊόντων – μετάθεση του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας του πωληθέντος προϊόντος

Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στην εταιρεία courier, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους, μετατίθεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τα αγορασθέντα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και να δηλώνει εγγράφως ότι τα παρέλαβε προσηκόντως. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

9. Παρακράτηση κυριότητας

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματος από τον πελάτη.

10. Υπαναχώρηση Καταναλωτή (άρθρα 3ε – 3ιβ Ν. 2251/1994)

Ο καταναλωτής διαθέτει αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπό του για να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος.
Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος, ωστόσο, φέρει το βάρος απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω).
Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα κατά την οποία έλαβε γνώση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος, κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκοντα τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα εντός φυσικού καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη φέρει ο καταναλωτής για τη μη προσήκουσα χρήση του. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.
Κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, δεν εφαρμόζεται και ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,
β) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,
γ) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,
δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
ε) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των επισκεπτών/χρηστών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Close

Moraiti bags

Handmade bags

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Moraiti bags

Handmade bagsCurrency
Language